සරළවම කිවහොත් Foreign Currency Exchange යන්න කෙටිකර Forex යනුවෙන් හඳුන්වන මෙය මූල්‍ය වෙළඳපලක් වන අතර (Monetary / Money Market) මුදල් වෙළඳපොලවල් අතරින් ලොව විශාලතම මුදල් වෙළඳපොල වන්නේද,FOREXවෙළඳ පොලයි.මෙය අතිශය විශ්වාසවන්ත සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වාධින අසීමිතව මුදල් උපයන්න පුලුවන් ලොව ඇති එකම ක්‍රමය වී ඇත.

ආයුබෝවන්

with best forex broker in Sri Lanka

  • Standard accounts ගිණුම් විශේෂය නිර්මාණය කර ඇත්තේ මූලික පිවිසෙන්නන් ගෙන් ඔබ්බට ගිය අත් දැකීම් බහුල වූ Trader වරු සඳහායි.

​​​

  • Mt-Ecn Accounts ගිණුම් විශේෂය නිර්මාණය කර ඇත්තේ අත් දැකීම් බහුල වූ Trader වරුන් හට ඉතා සුලු කාළයක් තුළ වැඩි ලාභයක් කරා යෑමේ පහසුව තකාය.

​​

OPEN an ACCOUNT

MICRO

© 2008 - 2015 All Right Reserved Nordfx Sri Lanka  |  Privacy Policy.​

NOT REGISTERED YET?


S R I   L A N K A

STANDARD
MT ECN

අපගේ සේවා සහය

ඔබ වෙනුන්ම අප ආයතනයෙන් ලබා දෙන්නා වූ සේවාවන් හි මූලාරම්භය සිඳු වූයේ 2008 අවුරැද්දේ සිටයි. මෙම සේවාවන් ඔබ සඳහාම ඔබේ ඟිණුම් සඳහාම විශේෂයෙන් ලබා දෙන්නා වූ සේවාවන්ය. අපගේ සුහඳශීලීත්වය, අපගේ කඩිනම් සේවා සැපයුම කෙසේ දැයි ඔබත් අදම උරඟා බලන්න. ඵන්න අප හා එක් වන්න ඔබත් අදම අපගේ ජාලයෙහි සාමාජිකයෙකු වන්න, මේ සුහඳ ඇරයුම ඔබ වෙනුවෙන්මයි.එමෙන්ම ලොව ඇති සියලූම ෆොරෙක්ස් ආයතනයන් ගෙන් සිංහල භාෂාවෙන් සහය ලබා ගැනිමට හැකි එකම ආයතනය අප ආයතනය බව සතුටින් දන්වා සිටිමි.එමඟින් ඔබ හා අප අතර බැදෙන විශ්වාසය වඩාත් තහවුරැ වේ.

  • Micro accounts ගිණුම් විශේෂය නිර්මාණය කර ඇත්තේ මූලික පිවිසෙන්නන් සඳහායි.කිසිඳු සහයක් නැතිව තනියම කර ගන යෑමේ පහසුව වෙනුවෙන් නිර්මාණය කර තිබීම.

​​

නිතර අසනු ලබන පැන?​

  • Auto Trade ගිණුම් විශේෂය නිර්මාණය කර ඇත්තේ, අත් දැකීම් බහුල වූ Trader වරු මඟින් ඔබ ගේ ගිණුම් මෙහය වීම සිඳු කිරීමටයි.එනම්,මේ අනගි අවස්ථාව ඔබටයි.

         

ZULU TRADE