NOT REGISTERED YET?

නිතර අසනු ලබන පැන?​

සරළවම කිවහොත් Foreign Currency Exchange යන්න කෙටිකර Forex යනුවෙන් හඳුන්වන මෙය මූල්‍ය වෙළඳපලක් වන අතර (Monetary / Money Market) මුදල් වෙළඳපොලවල් අතරින් ලොව විශාලතම මුදල් වෙළඳපොල වන්නේද,FOREXවෙළඳ පොලයි.මෙය අතිශය විශ්වාසවන්ත සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වාධින අසීමිතව මුදල් උපයන්න පුලුවන් ලොව ඇති එකම ක්‍රමය වී ඇත.

ආයුබෝවන්

with best forex broker in Sri Lanka

විශේෂයෙන් ඔබේ සැළකීම සඳහා,

​Nordfx යනු වංචාකාර ආයතනයකි. Nordfx යනු ලියාපදිංචි Forex Broker සමාඟමක් නොවේ.National Future Association හි ඔවුන්ගේ කිසිම ආකාරයක ලියාපදිංචියක් නැත.Forex Trading යනු Future Trading වර්ගයකි.එම නිසා  National Future Association හි ලියාපදිංචිය තිබීම අනිවර්යය වේ.අපගේ සාමාජිකයන්  බොහෝ පිරිසකට ඔවුන්ගේ Profit  මුදල් ඔවුන්ට ලබා දී නැත.ඔවුන්ගේ Accounts Block කර  ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ Profit හා Commission සියල්ල කිසිම හේතුවකින් තොරව කපා හැර ඇත.එසේ හෙයන්  අපගේ සාමාජිකයන් ගේ වැඩි ඉල්ලීම පරිදි සියල්ල සළකා බලා Nordfx Broker Company ය අපගේ Broker සමාගමෙන් ඉවත් කරමි.එම නිසා Nordfx වෙනුවට අප වසින් ඔබට Real ECN Broker Company යක් ළඟදීම හදුන්වා දෙන්නෙමි.

අප ආයතනයෙන් යැයි කියා පවසා ඔබව රවටන බොරැකාර හොර ජාවාරම් කරැවන්ට හසුවීමෙන් වළකින්න.මොන යම් ආකාරයකින් වත් තම පුද්ගලික ඟිණුම් සම්බන්ඳ තොරතුරැ ලබා දීමෙන් වළකින්න.Forex  නාමය ඉදිරයට දමා ඔබගේ තැන්පත් මුදල් දෙගුණකර දෙනවා යැයි පවසා ඔබව නොමඟ යවන රැවටිලි කරැවන්ගෙන් පරිස්සම් වන්න.මන්ඳයත්,අප ආයතනය තුළ එවැනි කිසිඳු ආකාරයක ක්රියාවලියක් සිඳු වන්නේ නැත.අප කිසිවටෙක වත් අප ආයතනයේ සාමාජික ඟිණුම් අප විසින් මෙහෙය වන්නේ නැත.එමෙන්ම,Forex ඟිණුම් පවත්වාගෙන යාම සඳහා බැංකු ණය ගැනීමට තැත් කිරීමෙන් වළකින්න.Forex ඔබගේ අමතර ආදායම් මාර්ගයක් පමණක් කර ගන්න.එයින් ඔබ අපහසුතාවයන්ට ලක් වීම වළක්වා ගත හැක.

  • Standard Mt5 Accounts ගිණුම් විශේෂය නිර්මාණය කර ඇත්තේ, අත් දැකීම් බහුල වූ Trader වරුන් හට ඔවුන් ගේ ගිණුම් අලුතින්ම නිකුත් වූ MT5 ප්ලැට්ෆෝමය මඟින් මෙහය වීම සිඳු කිරීමටයි.

         

STANDARD                  MT5 

  • Standard accounts ගිණුම් විශේෂය නිර්මාණය කර ඇත්තේ මූලික පිවිසෙන්නන් ගෙන් ඔබ්බට ගිය අත් දැකීම් බහුල වූ Trader වරු සඳහායි.

​​​

MICRO

© 2008 - 2015 All Right Reserved Nordfx Sri Lanka  |  Privacy Policy.​

Time Converter


      S R I   L A N K A

STANDARD
MT ECN

අපගේ සේවා සහය

ඔබ වෙනුන්ම අප ආයතනයෙන් ලබා දෙන්නා වූ සේවාවන් හි මූලාරම්භය සිඳු වූයේ 2008 අවුරැද්දේ සිටයි. මෙම සේවාවන් ඔබ සඳහාම ඔබේ ඟිණුම් සඳහාම විශේෂයෙන් ලබා දෙන්නා වූ සේවාවන්ය. අපගේ සුහඳශීලීත්වය, අපගේ කඩිනම් සේවා සැපයුම කෙසේ දැයි ඔබත් අදම උරඟා බලන්න. ඵන්න අප හා එක් වන්න ඔබත් අදම අපගේ ජාලයෙහි සාමාජිකයෙකු වන්න, මේ සුහඳ ඇරයුම ඔබ වෙනුවෙන්මයි.එමෙන්ම ලොව ඇති සියලූම ෆොරෙක්ස් ආයතනයන් ගෙන් සිංහල භාෂාවෙන් සහය ලබා ගැනිමට හැකි එකම ආයතනය අප ආයතනය බව සතුටින් දන්වා සිටිමි.එමඟින් ඔබ හා අප අතර බැදෙන විශ්වාසය වඩාත් තහවුරැ වේ.

  • Micro accounts  ගිණුම් විශේෂය නිර්මාණය කර ඇත්තේ මූලික පිවිසෙන්නන් සඳහායි.කිසිඳු සහයක් නැතිව තනියම කර ගන යෑමේ පහසුව වෙනුවෙන් නිර්මාණය කර තිබීම.

​​

  • Mt-Ecn Accounts ගිණුම් විශේෂය නිර්මාණය කර ඇත්තේ අත් දැකීම් බහුල වූ Trader වරුන් හට ඉතා සුලු කාළයක් තුළ වැඩි ලාභයක් කරා යෑමේ පහසුව තකාය.

​​

we going to change our broker